St.-Pieter

Wij zijn de Scouts van Mol, oftewel St.-Pieter uit Mol-Centrum.  We zijn een hoop jongeren, die als jongen toevallig naar de scouts ging.  Stilaan gekneed en gevormd tot een zeer gezellige groep.  Allemaal vrienden, die samen plezier maken, maar toch hun taak als leiding zeer serieus nemen.  We staan dan met z’n allen ook elke zaterdag klaar voor onze leden tussen 14u-17u.  Wil je eens komen proeven van de sfeer?  Kom dan zeker langs!  Je vindt ons lokaal terug in de Don Boscostraat 47.    Als je vragen hebt, kan je steeds terecht op info@scoutsmol.be!

Structuren

We zijn een van de vele scoutsverenigingen die je over de hele wereld kan terug vinden.  Omdat we deel zijn van een groter en georganiseerd geheel, zijn we geen groep op onszelf.  We maken samen met 70.000 andere leden en leiding deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen (www.scoutsengidsenvlaanderen.be).  Zij bundelen voor Vlaanderen de krachten en steunen ons in pedagogische werking, administratie, verzekeringen,…
Omdat zij niet alle leiding rechtstreeks kunnen bereiken, is er een informatief trapsysteem.  We maken dus ook deel uit van Gouw Kempen (www.gouwkempen.be) en van het Molse District (www.districtmol.be). Ze steunen ons in informatiedoorstroming en zijn onze eerste luisterend oor bij vragen.  Binnen de Gouw en het District nemen een aantal (oud)leiding taken op zich om zo tot regionale initiatieven als gouwweekends en districtsdagen te komen.
Net zoals in onze groep zijn er binnen het verbond, gouw en district mensen die zich engageren om de touwtjes in handen te nemen.  We spreken dan over een Verbondscommissaris, een Gouwcommissaris en een Districtscommisaris.

Begeleiding

Ook al zijn we vrij in wat we doen, we worden van hogeruit nog gestuurd door het verbond.  Zij wijzen ons op de vijf basispijlers van scoutsing:
ENGAGEMENT, ZELFWERKZAAMHEID, MEDEBEHEER, PLOEGWERK, DIENST
En ze schrijven een missie uit voor ons als scouts:
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,elk met een eigen verhaal, iedereen kan erbij.  We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef.  We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.  We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.  Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en een kleurrijk Vlaanderen.  Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.

Ons plaatsje

Hoewel alles zo ingewikkeld lijkt, kan je een groep snel terug vinden aan de hand van zijn groepsnummer.  Wij dragen het nummer A4201s.
De eerste letter, is een lettercode voor de provincie: Antwerpen.  Het eerste cijfer is het gouwnummer binnen de provincie.  Gouw Kempen draagt nummer vier.  De andere posities worden opgevuld door Antwerpen(1), Heide(2) en Opsinjoor(3). Het tweede nummer is het districtsnummer binnen de gouw.  Gouw kempen bestaat uit District Noorderkempen(1), Mol(2), Zuiderkempen(3) en Nete(4).  De laatste twee cijfers duiden op de nummer binnen het district: 01.  De aanvullende s duidt op jongensscouts (m staat voor meisjesscouts en g voor gemengd).
Dit nummer is dus niet zomaar opvulling, het zet onze groep op de scoutskaart.  Vele leiding is dan ook fier op zijn groep.  We laten regelmatig positief van ons horen.  Van hogeruit kunnen ze beroep op ons doen: helpen opbouwen bij districtsactiviteiten, ondersteuning bieden aan gouwinitiatieven, taklen opnemen voo het verbond, …  Ze weten ons te vinden.  Maar ook omgekeerd: zo vinden tal van oudleiding de weg naar het district, een gouwploeg of hogere posities binnen scouting.

Uniform

De Kentekens

De teams bij St.-Pieter

De groepsploeg (alias de bazekes, de groepies)

De groepsploeg is leider voor iedereen en dus ook van alle andere leiding.  Ze is een luisterend oor voor ouders, strijkt plooien glad en springt bij waar nodig.  Ze zorgen dat de leiding het naar hun zin heeft, houden zich bezig met alle administratieve zaken van ledenadministratie tot financiën, van aanvragen tot attesten.  Ze zoeken het allemaal uit en zorgen dat de groep in orde is.

Een andere belangrijke taak is de vertegenwoordigende functie die de groepsploeg heeft. Ze heeft zitting op de jeugdraad en op de districtsraad. De jeugdraad is een orgaan dat uitgaat van de gemeente Mol en zo de jeugd wil betrekken bij zaken die hen aanbelangen.  De districtsraad is een vergadering van alle groepsleiding van het district Mol, waar overkoepelende zaken besproken worden en waar we alle hoofdleiding binnen het district op een lijn gezet worden

De Materiaalploeg

Onze groep heeft veel materiaal en om ervoor te zorgen dat daar wat structuur en orde in zit is de materiaalploeg onmisbaar.  Het zijn actieve leiding zonder leden.  Ze voeren kleine herstellingen uit aan onze lokalen en zorgen ervoor dat takken het materiaal hebben dat nodig is voor hun activiteiten.

De Takleiding

In het begin van het scoutsjaar wordt aan elke tak een leidingsploeg toegekend, die een heel jaar deze tak zal leiden.  De takleiding is de leiding die elke zaterdag de vergaderingen van de leden verzorgt.  Zijn staan in voor de activiteiten, de weekends, de samenhang in de groep.  Zij zijn de eerste contactpersonen bij vragen.  Zij zorgen dat de programma’s in het begin van elke semester gepland zijn en zullen de beste vrienden worden van uw zoon.

De Stam

De stam is een groep oud-leiding die hun scoutsgeest levendig willen houden. Ze zijn niet betrokken bij de actieve werking van onze scoutsgroep. Als we echter hulp nodig hebben, zijn zij de eerste om een handje toe te steken. De stamleden organiseren tevens activiteiten die hun doen terugdenken aan 'de tijd van toen'.


Het dagelijks leven bij St.-Pieter

De groepsraad

Iedere actieve leider zetelt in de groepsraad. Elke eerste zaterdag van de maand tekenen we present voor een informatieve babbel.  Hier wordt informatie van hogeruit meegegeven, worden grootse projecten gestart en is er een kijk op de verschillende initiatieven als de fuif Bandanna Bandanna, het eetfestijn,… De groepsraad zorgt er voor dat problemen niet te lang aanslepen en zo snel mogelijk bij de kraag worden gevat.  Iedereen heeft evenveel inspraak en op het einde van een groepsraad wordt een 'Varia-ronde' georganiseerd waardoor iedereen de kans krijgt zelf problemen ter sprake te brengen.

De Kadee

De kadee is een boekje vol informatie dat aan het begin van elke semester en enkele weken voor het kamp aan de leden wordt meegegeven. In de kadee vindt u de laatste nieuwtjes van onze groep, de takprogramma's en een adressenlijst van alle leiding. Zo kan elke ouder met eventuele vragen zonder veel opzoekingswerk bij de leiding terecht. De takprogramma's van het tweede semester worden aan de leden meegegeven, je vindt ze uiteraard ook op deze site terug.

De fuif Bandanna Bandanna

Een uithangbord van onze groep is de fuif die we jaarlijks organiseren in oktober.  Meer daarover op bandanna.be

Het leiding zijn

Leiding zijn betekent veel engagement en energie investeren.  Nieuwe ideeën uitwerken, spelletjes bedenken, vergaderen,… Dankzij de communicatiewereld kunnen we en staan we bijna dagelijks in contact met elkaar.  Naast onze leden is er echter ook nog plaats om gewoon samen plezier te maken.  Het leven als leiding: het kan mooi zijn!

© Scouts St. Pieter Mol Centrum