Scouts Mol-Centrum

Scouts St.-Pieter

Jongverkenners

Leiding

Lowie Knaeps

Merten Nijs

Alexander Bergmans

Kadee

Download de kadee door op onderstaande knop te drukken.

Attest

Dit attest geldt als jaarlijks attest uitgereikt overeenkomstig artikel 6318/8, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92), met het oog op de toekenning van de belastingvermindering voor kinderoppas (1)