Scouts Mol-Centrum

Scouts St.-Pieter

Woudlopers

Leiding

Teun Deckers

Finn Op De Beeck

Arne Franken

Kadee

Download de kadee door op onderstaande knop te drukken.

Attest

Dit attest geldt als jaarlijks attest uitgereikt overeenkomstig artikel 6318/8, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92), met het oog op de toekenning van de belastingvermindering voor kinderoppas (1)