Scouts Mol-Centrum

Scouts St.-Pieter

Welpen

Leiding

Staf Schoofs

Neel Vanhoof

Ruben Hens

Finn Dupré

Kadee

Download de kadee door op onderstaande knop te drukken.

Attest

Dit attest geldt als jaarlijks attest uitgereikt overeenkomstig artikel 6318/8, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92), met het oog op de toekenning van de belastingvermindering voor kinderoppas (1)