Scouting

van http://nl.wikipedia.org/wiki/Scouting/

Scouting, Scouts, padvinderij of verkennerij (Scouting in het Engels) is een door Baden-Powell opgerichte internationale jeugdorganisatie, waarvan ook takken in Nederland en België bestaan. In Nederland werd voor 1973 Scouting in algemene en protestantse kringen 'padvinderij' en in katholieke kringen 'verkennerij' genoemd, tegenwoordig zijn de termen padvinderij en verkennerij verouderd en spreekt men over Scouting. In Vlaanderen werd en wordt alleen gesproken over (Jong)Verkenners en (Jong)Gidsen.

Wereldwijd is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo'n 38 miljoen leden verdeeld over zo'n 160 landen. In veel landen wordt nog onderscheid gemaakt tussen Verkenners en Gidsen. Dit zijn respectievelijk de jongens- en meisjesverenigingen. Het spel is vaak min of meer hetzelfde en in vele landen zijn er inmiddels gemengde verenigingen of speltakken. De tradities verschillen nog wel. De meeste scoutsverenigingen in de wereld zijn verenigd in de overkoepelende World Organisation of the Scout Movement (WOSM) en/of The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
Inhoud

Jamboree

Om de vier jaar wordt de internationale versie van de Jamboree gehouden: de Wereld Jamboree. Sinds 2000 wordt ook in Nederland een Nationale Jamboree gehouden, waarbij ook Scouts uit andere landen welkom zijn. Deze zijn vaak een enorm succes. Bij de afgelopen NJ (in 2004) waren er Scouts vanuit Nederland, maar ook vanuit Kenia, Indonesië, Schotland en nog veel meer nationaliteiten. De Waterscouts organiseren sinds 1950 het Nationaal Waterkamp (Nawaka). In België (Vlaanderen) is in 2003 ook een Nationale Jamboree gehouden de "Flamboree", die bezocht is door 1240 Scouts en Gidsen uit Vlaanderen en er buiten. Ook wordt ieder jaar over de hele wereld in het derde weekend van oktober een JOTA (Jamboree On The Air) gehouden, waarbij Scouts contact met elkaar maken via korte golf zendapparatuur. De internetversie van de JOTA wordt de JOTI (Jamboree On The Internet) genoemd, waarbij scouts via het wereldwijde netwerk contacten met elkaar leggen.
Een subkamp op het Nawaka
Een subkamp op het Nawaka

Nawaka

Gemiddeld om de vier jaar wordt het Nawaka (Nationaal Waterkamp) gehouden. Dit kamp is al jaren een internationaal waterkamp, maar de naam blijft gehandhaafd. Ook een Nawaka is een kamp voor scouts, waterscouts in dit geval, om elkaar in een waterrijke omgeving te ontmoeten.

Het uniform van Scouting bestaat uit een blouse (de kleur hangt in Nederland af van de speltak en in Belgiē meestal van de scoutingfederatie), of trui, een scoutingdas (In Nederland en Belgiē meestal per groep verschillend), en een dasring. Het uniform kan verder optioneel aangevuld worden met een scoutingbroek, een hoofddeksel (hoed, barret of pet), een trui (met verenigingslogo) en/of een fluitkoord. Op de blouse zijn de naamlabels van de Scoutinggroep waar de Scout lid van is, het installatieteken en diverse insignes genaaid.

België

Scouting is in België grotendeels opgesplitst naar de federale structuur van het land.

De WOSM en WAGGGS scoutingorganisaties zijn ondergebracht in één landelijke paraplu-organisatie (The Guides and Scouts Movement of Belgium / De Gidsen- en Scoutsbeweging in België / Le Guidisme et Scoutisme en Belgique) om zo lid te mogen zijn van deze wereldorganisaties.

Vlaanderen

In Vlaanderen zijn twee jeugdbewegingen aangesloten bij de eerdergenoemde WOSM en WAGGGS:

* Scouts en Gidsen Vlaanderen (v.h. VVKSM) - 72.000 leden
* Federatie voor Open Scoutisme (FOS Open Scouting) - 7300 leden

Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er 5 soorten speltakken: kapoenen, welpen en kabouters (wouters), jonggidsen en jongverkenners, de gidsen en verkenners (givers) en de jin's (Jij, Ik een Noodzaak). Ook bestaat er nog een aparte groep van zeescouting, die een eigen benaming gebruiken voor de speltakken, namelijk: zeehondjes, (zee)welpen, scheepsmakkers, (zee)verkenners en loodsen. Verder heeft de organisatie een aantal tereinen en de scoutshops in beheer.

Ook FOS Open Scouting kent vijf leeftijdsgroepen: bevers (zeehonden), welpen, jongverkenners-jonggidsen (aspiranten), verkenners-gidsen (juniors) en seniors. De omschrijving tussen haakjes is de sea-scoutbenaming, voor kinderen en jongeren die het spel van Scouting op het water spelen.

De twee belangrijkste verschillen tussen de twee verenigingen zijn enerzijds de grootte van de beweging (in 2005 respectievelijk 7300 tegenover 72.000) en anderzijds de ideologische invalshoek. Scouts en Gidsen Vlaanderen is een katholiek geïnspireerde beweging, terwijl FOS Open Scouting gestoeld is op actief pluralisme en vrijzinnigheid.

Daarnaast bestaat scouting ook voor mensen met een (zowel lichamelijke als mentale) handicap. Deze scoutsgroepen worden binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen AKABE genoemd. Deze AKABE-tak kan geïntegreerd worden in de 'normale' werking, maar kan ook een aparte groep zijn. Er zijn steeds meer en meer AKABE-groepen, meestal 1 voor enkele gemeenten samen.

Franstalig België

* Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique (« Les Scouts » ex-FSC) - Katholiek, gemengd, lid WOSM en WAGGGS, 50.000 leden ongeveer
* Les Guides Catholiques de Belgique (GCB) - Katholiek, gemengd, lid WAGGGS, 27.000 leden
* Les Scouts et Guides Pluralistes (SGP) - Pluralistisch, gemengd, lid WOSM en WAGGGS, 5.000 leden ongeveer

Daarnaast zijn er nog de volgende kleine (niet WOSM / WAGGGS) organisaties: Eclaireurs Unionistes de Belgique (YMCA-Scouts), Europe & Scoutisme (lid Confédération Européenne de Scoutisme (CES)), Scouts de Genval, Scouts de Grez, Unité scoute protestante Jean Calvin en Unité scoute de Profondsart.

Federale Verenigingen

Eén scoutsbeweging (niet WOSM/WAGGGS) heeft leden in alle delen van België:

* Europascouts en -gidsen België / Guides et Scouts d'Europe (ESG-B FSE), aangesloten bij de internationale Europascouts (UIGSE-FSE), 900 leden ongeveer in heel België.

Bij de Europascouts zijn er 4 verschillende speltakken:

* de bevers (6-7 jaar)
* welpen en welpinnen (8-11 jaar)
* verkenners en gidsen (12-17 jaar)
* voortrekkers en voortreksters (vanaf 18 jaar)

Onder de Europascouts bestaat een aparte werking zeescouting.

De Vlaamse kant van de Europascouts is de laatste jaren stilletjesaan aan het uitsterven.

Internationale Groepen

Dankzij de internationale instellingen in België zijn er diverse internationale scoutinggroepen voor anderstaligen zoals Amerikaanse, Britse, Finse en Noorse groepen.

© Scouts St. Pieter Mol Centrum